25 jaar Brainbridge

“Externe consultants zijn meer dan ooit een onmisbare noodzaak voor bedrijven geworden”

Wat is het nut van een externe consultant of freelancer? En wat is hun toegevoegde waarde aan mijn reeds bestaande team? Het zijn twee zeer specifieke vragen die bedrijven zich de laatste decennia stelden, maar waarop intussen een steeds duidelijker antwoord geformuleerd wordt. Zo heeft elke freelancer of consultant zijn specifieke expertise die een aanvulling op een team of een bepaald proces betekent, en worden freelancers hoe langer hoe meer aanzien als een frisse, externe kijk op vaak vastgeroeste zaken. Een opmerkelijke verschuiving die Brainbridge, expert in (IT-)consultancy en detachering, de afgelopen decennia zag gebeuren.

Freelancers: een vooralsnog ongeliefd begrip De laatste twee decennia doorzwom de consultancywereld verschillende waters. De meest prominente: het doen inzien van de meerwaarde van zelfstandige consultants bij bedrijven. En hoewel dat vandaag nog verschilt per specialisatiee, zijn heel wat consultants intussen wél een begrip geworden. “De perceptie rond bijvoorbeeld zelfstandige IT-consultants die al dan niet tijdelijk op projecten binnen bedrijven geplaatst worden, is grondig veranderd. Waar men in eerste instantie argwanend tegenover externe werkkrachten stond, is men de frisse blik op vaak vastgeroeste processen en strategieën steeds meer gaan appreciëren,” vertelt Peter Wens, CEO van Brainbridge.


Total Workforce Management De groeiende appreciatie om externe werkkrachten heeJ er intussen voor gezorgd dat heel wat bedrijven interne processen opnieuw zijn gaan uitdenken. Steeds meer worden hybride teams samengesteld waarin zowel interne werknemers, als zelfstandige consultants hun steentje bijdragen tot strategieën en processen. Dat noemen we ‘Total Workforce Management’. “Total Workforce Management is een manier om binnen HR-beleiden de focus van de ‘gewenste contractvorm’ weg te nemen en zich toe te leggen op voornamelijk het mee aan boord nemen van het juiste talent, ongeacht de contractvorm. Want dat is wat de huidige arbeidsmarkt nu nodig heeft: de juiste mensen op de juiste plek. Op die manier wordt het personeelsbestand vandaag steeds meer vertegenwoordigd door zowel werknemers met een vaste aanwerving, als flexibele statuten zoals freelancers, flexi’s en interimwerkers. Hun bijdrage is steeds meer van onmisbare waarde,” aldus Wens.

 

25 jaar Brainbridge Al 25 jaar lang bouwt Brainbridge de brug tussen freelancers en bedrijven met een specifieke nood. Waar het verhaal klein, maar met relevante expertise begon, groeide Brainbridge intussen uit tot een gevestigde waarde binnen de consultancy sector, breidde het zijn portfolio fors uit en zette het zijn schouders onder verschillende startups, die elk focussen op een specifieke poule aan freelancers, gespecialiseerd in een bepaald vakgebied. Zo spitst Brainbridge zelf zich toe op de IT-sector, legt Brainbridge Technics zich toe op het werven van engineering en technische consultants (voor onder andere sectoren als de bouw & infrastructuur, energie & nutsvoorzieningen, olie & gas en zee & water) en staat Anoa Care in voor zelfstandig zorgpersoneel. Akindra servicet dan weer IT-consultants en bedrijven in Roemenië. Het verhaal achter de leverancier van werkkrachten is tweeledig. Zo ondersteunt Brainbridge bedrijven in de zoektocht naar de geschikte consultant voor een specifiek project en draagt het bij tot het zo goed mogelijk ontzorgen van zijn zelfstandige consultants op vlak van administratieve taken.

Lees er meer over op:
https://www.brainbridge.be/
https://www.anoacare.be/
https://www.akindra.ro/ 

Brainbridge Management

Ellen Lucas - Peter Wens - Martijn van Dooren