R15265

Senior B2B Tester

Brussels
Category
Testing, Compliance & Validation
Description

Als senior B2B Tester heeft u de mogelijkheid om mee te werken aan uitdagende projecten zowel op technisch als functioneel vlak:
de verwerking en beschikbaar stellen van alle nodige informatie voor B2B verkeersbeheerprocessen (voorverwerking, realtime, nabewerking, backoffice) en de vele andere boeiende projecten.
Als een sterk technisch bedrijf waarderen we ten zeerste uw technische capaciteiten.
Agile ontwikkeling van software vormt het hart samen met source control, continuous integration, moderne developer hardware en een up-to-date development team.

Technical skills

(M) = Mandatory'
- Beschikt over uitstekende capaciteiten en competenties om functionele analyses correct te interpreteren en hierover constructieve feedback te formuleren, kan vlot abstract denken;
- Is communicatief sterk om via discussie zowel de functionele analisten als de technische teams, verantwoordelijk voor de ontwikkeling, uit te dagen tot betere oplossingen;
- Expert in het opstellen van een reeks testen in overleg met de analisten waarbij maximaal evenwicht wordt nagestreefd tussen de totale omvang van alle testcases en de beschikbare tijd om deze uit te werken(M);
- Ervaring in het uitwerken van testsets en uitvoeren van testsessies, het selecteren van representatieve gegevens, het technisch voorbereiden van de testen, inclusief het initialiseren en opruimen van testresultaten uit voorgaande testsessies en het coördineren en aligneren met de technische teams voor een efficiënte organisatie van de testsessies (M);
- Het vlot kunnen organiseren van verschillende testvormen (na toepassing van unit testing door de ontwikkelaars): functionele testen, regressietesten, technische testen, integratietesten, niet-functionele testen (zoals performantie, recovery, stress, … )(M)
- Ervaring met root cause analyse van incidenten en problemen, zowel in de ontwikkelingsfase als in de productieomgeving (M);
- Uitstekend in het documenteren en interpreteren van automatische testrapporten en de ondersteuning bij de redactie van de release notes inzake de kwaliteit en de risico impact (M);
- Ervaring met de bekende toepassingen om de kwaliteit van de ontwikkelingen te garanderen, het loggen en opvolgen van defecten en het meten van de performantie (HP ALM Quality Center suite…)(M);
- Essentiële technische competenties en kennis: bij voorkeur achtergrond van ontwikkelaar met ervaring OO, python scripting, excellente kennis van database-structuren (PL)SQL, .NET voor de definitie van asserts in UAT-tests, batch scripting, ANT scripting (Build MSProject en opladen van data) met TeamCity Scheduler, praktisch sterk in reguliere expressies – GREP, XML, Xpath-expressies, ervaring met versiebeheer in SVN/TFS/GIT, begrip van queueing, kennis van SOAP UI voor Web Services (M);
- Ervaring met de organisatie en de ondersteuning van het promotiemanagement naar verschillende omgevingen en de bijhorende risico impact analyses;
- Bijkomende pluspunten: ervaring in een werkomgeving met een entreprise integratie- en distributie laag die georiënteerd is om data te leveren aan zowel interne gebruikers als naar externe partijen (B2B) ( zoals ESB/SOA);
- Belangrijk: profiel met 70% technische en 30% functionele bagage

Personal skills

Visie implementeren
Voortgang opvolgen
Ontwikkelen van medewerkers
Problemen analyseren
Kennis delen
- Het verzekeren van de conceptuele integriteit vanuit een technisch perspectief
- Moet initiatief nemen
- Moet kunnen werken in grote en kleine teams, alsook zelfstandig
- Het klaar en duidelijk communiceren en in staat zijn om (junior) developers te coachen
- Een ondernemende mentaliteit voor het intern promoten van best practices
- Een passie voor technologie
- Het bezig zijn met continuous learning
- Moet kunnen communiceren in het nederlands, frans en engels

Contact name
Reinhardt Haverans
Contact email

Apply for this job!

One file only.
256 MB limit.
Allowed types: txt rtf pdf doc docx.

* required