R16609

Senior B2B Oracle & DataVault Developer

Brussels
Category
Development
Description

Als B2B DB Senior Developer (Oracle, ...) heeft u de mogelijkheid om mee te werken aan uitdagende projecten zowel op technisch als functioneel vlak:
- de verwerking en beschikbaar stellen van alle nodige informatie voor B2B verkeersbeheerprocessen (voorverwerking, realtime, nabewerking, backoffice) en de vele andere boeiende projecten.

Als een sterk technisch bedrijf waarderen we ten zeerste uw technische capaciteiten.
Agile ontwikkeling van software vormt het hart samen met source control, continuous integration, moderne developer hardware en een up-to-date development team.

Wij zoeken een senior profiel dat aan volgende vereisten voldoet in volgorde van prioriteit :
- De kandidaat voert taken uit zoals PL/SQL ontwikkeling, database administratie en tuning van applicaties / Database Oracle (MySQL, SQL Srvr, PostgreSQL ...)
- Hij controleert de kwaliteit van de code, alsook de kwaliteit van het promotion management van de database scripts
- Hij moet pragmatische ervaring hebben met 3NF datamodellen opstellen en valideren op basis van een functionele analyse
- Star Schema/Data Vault ... datamodellen kunnen opstellen en valideren op basis van een functionele analyse zijn een pluspunt.

Wachtdienst: minimum 1 week/maand
Als er een wekelijkse opbeldienst voorzien is, start die altijd op vrijdag om 18.00 uur en eindigt deze de volgende vrijdag om 18.00 uur. Er is een toelage voor opbeldienst voorzien per effectieve week opbeldienst.
De medewerker met opbeldienst kan gedurende zijn volledige opbeldienstperiode op gelijk welk ogenblik opgeroepen worden via zijn gsm. De technische bijstand wordt geleverd vanuit de woonplaats van de medeweker die de interventie doet of op de plaats van de storing als de medewerker vaststelt dat hij toch ter plekke zal moeten gaan om het probleem op te lossen. Er wordt een vergoeding toegekend voor de prestaties “vanuit de woonplaats” en “ter plekke” maar niet voor de verplaatsingstijd.

Technical skills

Het gezochte profiel moet beschikken over kennis binnen volgende domeinen:
- Brede technische achtergrond
- Opmaken en valideren van ERD/3NF datamodellen op basis van een functionele analyse
- Ervaring met Oracle (SQL Server / MySQL / PostgreSQL)
- Expert op het gebied van SQL en PL/SQL ontwikkeling
- Ervaring met Tuning applicatie en Database
- Ontwikkeling van hoog niveau voor diverse projecten
- In staat om kennis door te geven, een goede technische oplossing te vinden voor eender welk probleem, het bevorderen van de algemene code kwaliteit
- Opstellen van technische documenten
- Ervaring met middleware-, debugging- en versiebeheertools
- Ervaring met XML, XSLT, SOA, ESB, Enterprise Architectur, UML
- Ervaring met TDD en unit testing
- Ervaring met Git/SVN/Ant ...
- Ervaring met Continuous Integration
- Databasebeheer Oracle 12C is een plus punt:
- beheer en validatie van scripts in de diverse omgevingen (dev, test, acc, prod) - algemeen databasebeheer (security, tablespace, schema, ...)

Personal skills

Adequaat reageren Problemen analyseren Procedures / regels respecteren
Samenwerken
Kennis delen
- Moet in staat zijn een neutrale discussie te voeren om een probleem dieper te doorgronden
- Moet initiatief nemen
- Moet kunnen werken in grote en kleine teams, alsook zelfstandig
- Het klaar en duidelijk communiceren en in staat zijn om junior en senior developers te coachen
- Een ondernemende mentaliteit voor het intern promoten van best practices
- Een passie voor technologie
- Het bezig zijn met continuous learning
- Moet kunnen communiceren in het Nederlands, Frans en Engels

Contact name
David Van Hooydonck
Contact email

Apply for this job!

One file only.
256 MB limit.
Allowed types: txt rtf pdf doc docx.

* required

Apply formulier Sharpspring