R15985

Project manager / Business Analyst for the Digital Workplace

Zaventem
Category
Project Management and Business Consulting
Description

Onze eindklant is enkele maanden geleden gestart met een programma voor het realiseren van de nieuwe digitale werkplek. In het najaar van 2018 en gedurende 2019 zal de toolset rond productivity, collaboration en communication (O365) worden uitgebreid en zodus zal ook onze service naar onze interne en externe klanten uitbreiden. Ook op vlak van hardware tooling en infrastructuur worden er stappen ondernomen.

Je bent een hands-on project manager. Je bent zowel gedreven in analyse als project management. Je kan zelfstandig projecten opzetten en uitvoeren.
Je zal als project manager de verantwoordelijkheid krijgen voor het upgraden van onze hardware tools. Je bent in staat om na een inwerkperiode jezelf een visie te vormen en bij te dragen aan de vorming van het toekomstige hardware landschap voor onze klant.
Je eerste concrete opdracht bevat het opnemen van het ownership van de bestaande én toekomstige meeting room ICT infrastructuur. Je concentreert je vooral op het uitvoeren van de roadmap voor toekomstige meeting room & collaboration infrastructuur. Dit houdt o.a. in:
o Samenstelling van investeringsdossiers:
• voor een project tbv modernisering en alignering van de meeting room infrastructuur over alle gebouwen van BAC
• voor inrichting van speciale meeting rooms zoals Briefing rooms, Crisis rooms, Board room, etc.
o Uitvoering en begeleiding van hierboven genoemde initiatieven, steeds te beginnen met een RFP procurement process, gevolgd door implementatie en uitrol
Een volgende opdracht kan bestaan uit het upgraden van het PC landschap.

Als analyst zal je focussen op het selecteren, analyseren, definiëren en beschrijven van functionele inrichting van collaboration en communication hard-en software tools voor bestaande en nieuwe meeting rooms die je als project manager laat inrichten:
- het correct functioneel inrichten van office tools zoals exchange en outlook mbt meeting rooms
- het correct functioneel inrichten van een nog aan te kopen meeting room collaboration and communication oplossing (bijv. Crestron)
- het correct functioneel inrichten van een nog aan te kopen meeting room booking manager tool
- configuratie en gebruik van geavanceerde hardware tools voor collaboration zoals smartboards (Samsung Flip, Microsoft HUB, e.a.)
- etc.
Als analyst heb je zeker de discipline om te documenteren en te beschrijven van alle onderwerpen die je aanraakt. Je zorgt dat elke bestaande of nieuwe service op een correcte manier wordt ingeregeld. Je kijkt erop toe dat onze first line helpdesk de nodige werkinstructies en documentatie ontvangt en dat deze info gepubliceerd wordt in de service desk knowledge base. Je doet dit vooral door zelf documentatie te produceren en deels door informatie van leveranciers te collecteren en publiceren. Je helpt ook mee aan het onderhouden van de knowledge base voor die onderwerpen die je hebt aangeraakt.

Je werkt vooral zelfstandig. Je wordt bijgestaan door - en rapporteert aan de service manager “Digital Workplace”.

Responsibilities

- Minimaal 10 jaar ervaring in functionele analyse, user requirements management, solutions proposals
- Minimaal 5 jaar ervaring in project management
- Kennis en ervaring in het opmaken en uitvoeren van RFP/RFI
- Zelfstandig, efficiënt en nauwkeurig werken.
- Zin voor verantwoordelijkheid
- Klantgericht, customer first
- Resultaatsgericht

- Goede gesproken en geschreven communicatie skills
- Talen: Nederlands (perfect), Frans (goed), Engels (goed), geschreven documentatie in Engels

Technical skills

- Kennis O365 (Azure AD, Exchange, Outlook, Skype, Teams, OneDrive, OneNote, Office apps, Sharepoint Online, Teams, Delve, Planner)
- Basiskennis PRINCE2 of andere projectmethodologie
- Basiskennis ITIL of andere servicemethodologie
- Basiskennis werking IT helpdesk
- Hardware tools: meeting room tools, PC’s/laptops, smartboards, end-user devices

Contact name
Jasper van Beek

Apply for this job!

One file only.
256 MB limit.
Allowed types: txt rtf pdf doc docx.

* required

Apply formulier Sharpspring