R16544

Project Leader/Manager Senior

Leuven
Category
Management and Business Consulting
Description

Deze dienst beheert alle distributieprocessen en de gerelateerde oplossingen, vanuit een omnikanaal insteek.
Het team werkt intensief aan de opleveringen en neemt deze tevens in beheer in de staande organisatie.
De focus ligt op de implementatie en het beheer van de distributieprocessen.
De missie is de klanten kwaliteit (excellente oplossingen) en stabiliteit te bieden voor de verschillende distributiekanalen. Het team beheert de kwaliteit en de consistentie van processen en applicaties vanuit het oogpunt van de kanalen en klantenoplossingen : Mobile (smartphone, smartwatch), klant-eigen apps, Corporate Dashboard, O4B, ISABEL, …
Het team beheert E2E de omnikanaal klantenoplossingen en bewaakt zowel de klantenervaring (customer journey) als de medewerkerservaring (employee journey).
Het team behartigt de stabiliteit, kwaliteit, service levels en TOC (total cost of ownership) bij het uitwerken van strategische keuzes en de projectimplementatie (o.a. in de samenwerking met het omnikanaal distributiebeleid en in de uitvoering van de projecten).
Deze vacature situeert zicht binnen een deeldomein en dit voor zowel particulieren als ondernemingen.
Met het programma gaan we voor de klant als dé onderneming in de (steeds sneller evoluerende) digitale wereld.
Een onderneming die gedreven door klantenfocus en ondersteund door data, klantenbehoeften snel detecteert en erin slaagt om proactief gepersonaliseerde oplossingen aan te bieden die écht tegemoet komen aan de wensen en noden van de klant.
Voor de klant en samen met de klant een oplossing, een voorstel, een totaalaanpak die voor dié klant werkt, zoeken en vinden.
Dé onderneming die nog meer gaat voor die typische persoonlijke en proactieve aanpak, de mix van excellent advies en engagement, ongeacht het kanaal waarvoor de klant kiest.
Alle kanalen spelen daarbij feilloos op elkaar in en helpen de klant verder, ongeacht waar en wanneer (de klant zich bevindt).

Responsibilities

Je trekt en coördineert een aantal projecten, je draagt ook een inhoudelijke verantwoordelijkheid:
- je analyseert, leeft je in in de klant, vertaalt zijn noden naar praktische en haalbare oplossingen.
- je werkt samen met je collega’s in multi-disciplinaire teams naar gezamenlijke doelen waarbij de klant centraal staat. Jullie spelen daarbij niet alleen vlot in op de steeds veranderende digitale trends, maar ook de veranderende klantenbehoeften.
Projectleiding: Coördineren, motiveren en opvolgen projectteam, plannen, stakeholder management,...
o Analysewerk, in samenspraak met collega’s en raakvlakken:
 In kaart brengen van de situatie vandaag (AS IS)
 In kaart brengen van de gewenste situatie (TO BE)
 Uitwerken processen, detailleren in user stories
 Afstemmen met diverse stakeholders: opdrachtgever, user experience, juridisch, compliance,…
 Tussenstappen definiëren in samenspraak met functioneel analist om TO BE-situatie mogelijk te maken
o Testopvolging
 Zorgen voor testware of onze applicatiebeheerder voorzien van de nodige informatie om testware te kunnen opstellen
 Defects screenen en prioriteren
 In overleg met functioneel analist plan van aanpak uitwerken Is bereid om zijn/haar handen vuil te maken (schuilt zich niet weg achter een afgelijnd takenpakket)

Technical skills

Je hebt goede contact- en communicatievaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
• Je bent een teamspeler
• Je kan proactief en zelfstandig werken
• Je hebt oog voor detail, je bent accuraat en nauwgezet
• Je hebt een sterk analytisch vermogen
• Je denkt oplossings- en cliëntgericht
• Je hebt een sterke affiniteit met ICT en je kan met ICT-collega’s overleggen en onderhandelen • Je bent al vertrouwd met projectwerking en procesbeheer
• Je kan vlot vele taken combineren en het overzicht behouden, en met deadlines en sterke veranderingen omgaan
o Enthousiast, gepassioneerd
o Wil projectmatig werken en werkt zich daarom in in de processen die horen bij onze projectwerking, en gaat hier kritisch mee om (is dit wel nodig, heeft dit meerwaarde, …)
o Interesse voor digitale trends en evoluties
o Verdiept zich graag in processen en het daarbij horende analysewerk
o Is communicatief en geeft aan waar er vragen / onduidelijkheden zijn
o Is kritisch bij de uitwerking van verbeteringen of nieuwe processen
o Gebruikt diverse ‘brillen’ (bril van klant, kantoormedewerker, …) om de best mogelijke oplossingen voor te stellen
o Brengt zelf de nodige structuur aan in zijn/haar takenpakket
o Affiniteit met Agile werking en affiniteit met ICT
o Affiniteit met business proces analyse
o Zelfstarter: zoekt zelf de weg in de organisatie / informatie

Contact name
David Van Hooydonck
Contact email

Apply for this job!

One file only.
256 MB limit.
Allowed types: txt rtf pdf doc docx.

* required

Apply formulier Sharpspring