R16382

Medior project business architect

Halle
Category
Analysis
Description

Businessoplossingen werken pas optimaal als ze beantwoorden aan wat de business écht nodig heeft, nu en in de toekomst. Daarvoor zorg jij als business architect. Je ontwerpt de services, processen en informatiestromen en vormt de brug met de teams die deze oplossing bouwen.
Als business architect help je de business units van de Group om hun strategie en requirements om te zetten naar een architectuur op het vlak van services, processen en informatie. Dat doe je binnen het kader van de enterprise architectuur.

Je standplaats bevindt zich in Halle, maar 1 a 2 dagen werken vanuit Deinze is mogelijk.

Responsibilities

Je werkt mee aan de vernieuwing van het IT en business landschap voor Marketing Promotie binnen het domein CCRM (corporate customer relationship management).
Marketing Promotie is het geheel van processen, mensen, informatie en resources die als doel hebben om het aanbod van de B2C enseignes efficiënt te promoten. Dit omvat onder andere de integratie van marketingcampagnes, klantenvoordelen en communicaties via meerdere digitale en niet-digitale communicatiekanalen en dit op basis van al of niet gepersonaliseerde doelgroepselecties. Dit omvat eveneens het meten en het analyseren van de ROI van marketingcampagnes. Het centraal beheer van alle informatie, nodig voor de marketing promotie, is hierbij van essentieel belang (foto’s, video’s, teksten, recepten, …).
Het programma waaraan je meewerkt, zorgt ervoor dat Marketing Promotie klaar is om efficiënt om te gaan met de noden van de wijzigende samenleving.

• In een eerste fase zet je je vaardigheden als business architect in om de doelstelling van het programma en de bijhorende requirements scherp te krijgen, waarna je samen met het projectteam de softwarepakketten selecteert waarmee de processen van Marketing Promotie in de toekomst zullen ondersteund worden.
• In een tweede fase definieer je de roadmap met de werkpakketten en hun onderlinge afhankelijkheden die nodig zijn om de geselecteerde softwarepakketten en de bijhorende processen te implementeren in alle B2C enseignes van de Group zodat het werkvolume voor realisatie kan geschat worden.
Je weegt hierbij een aantal alternatieve scenario’s tegen elkaar af rekening houdende met de impact op korte en lange termijn.
Je werkt hiervoor nauw samen met de enterprise business en IT architecten en de programmamanager.
• In de derde fase doe je een overdracht naar de projectteams die deze werkpakketten realiseren. Je blijft tijdens de realisatie de business architectuur bewaken zodat de gerealiseerde oplossing in lijn is met die architectuur.

Technical skills

Taal: NL en ENG

Ervaring in bedrijfsdomein: CRM , Marketing

Ervaring in technologie/methogologie: Methodologie business architectuur

Tools: Archimate, MEGA

Contact name
David Van Hooydonck
Contact email

Apply for this job!

One file only.
256 MB limit.
Allowed types: txt rtf pdf doc docx.

* required

Apply formulier Sharpspring