R16575

JAVA Developer

Antwerp
Category
Development
Responsibilities

- Het meedragen van de richting en keuzes uit die gemaakt worden en kan andere analist programmeurs positief stimuleren.
- Pro-actief en oplossingsgericht denken en je kan mitigaties aanrijken voor risico’s/issues.
- Correct, volledig en op de juiste momenten communiceren/rapporteren.
- Het vorm geven van de op te nemen taken binnen het kader van het SDLC proces / RACI, de CIDO organisatie en eigen teamwerking.
- Rol van de technical lead opnemen voor complexe projecten.
- Rol van stream lead opnemen voor een groep van ontwikkelaars die samenwerken gedurende een bepaalde periode rond dezelfde applicatiegroep.
- Het uitwerken gedetailleerde planningen uit voor expertprojecten en zorgt dat deze uitgevoerd en uitgedragen zijn.
- Vastleggen van procedures en richtlijnen of optimaliseren.
- Je hebt een diepgaande kennis van de algemene principes (technisch en functioneel) en de integratiepunten binnen het volledige applicatie landschap.
- Het E2E impactanalyses uitvoeren iswm andere technisch experten en de andere stakeholders binnen (of buiten) het team.
- Het uitwerken van richtinggevende elementen uit en concepten/standaarden/best practices/frameworks aligneren met/uit andere applicatiegroepen.
- Het opleiden/coachen van andere analist-programmeurs.
- Verantwoordelijk voor oplevermomenten mbt de kwaliteit, volledigheid en het E2E gebeuren van de oplevering.

Contact name
David Van Hooydonck
Contact email

Apply for this job!

One file only.
256 MB limit.
Allowed types: txt rtf pdf doc docx.

* required

Apply formulier Sharpspring