R16305

Domein Expert

Brussels, one day/w Antwerp
Category
Miscellaneous
Description

Voor de versterking van de equipe van Architecture & Expertise, zijn we op zoek naar een ervaren domein expert.

Je zal ingezet worden in het Digital Competence Center (DCC) dat verantwoordelijk is voor de digitalisering van alle inkomende en uitgaande informatiestromen.

DCC maakt gebruik van diverse technologieën, waarvan de voornaamste : Alfresco voor archivatie, Captiva voor inkomende berichten, Isis Papyrus en Cypress voor output. Als domein expert ben je verantwoordelijk voor de end to end functionaliteiten van DCC applicaties en DCC projecten en voor de correlatie ervan met de klant architectuur.

Je werkt in een dynamisch team met een scrummaster, solution analisten, analist developers en andere specifieke profielen afhankelijk van de projecten.

Responsibilities

Je analyseert en vertaalt de “Business Requirements” (de behoeften) in functioneel design rekening houdend met het kader (de bestaande architectuur, de technische mogelijkheden en beperkingen, …).
Je implementeert en onderhoudt specifieke applicaties, zorgt voor end user support binnen je expertise domein.
Je valideert schattingen die gemaakt worden voor initiatie van de projecten (PID voorbereidingen).
Je garandeert een kwaliteitsvol systeem dat beantwoordt aan de end to end behoeften.

Belangrijkste verantwoordelijkheden
1. Bijdragen bij PID fase
Voor de design en de realisatie-fasen van projecten, wordt aan deze functie gevraagd om de IT- interconnecties, interrelaties en impact te analyseren van de voorgestelde projecten die betrekking hebben tot haar domein. Teneinde te verzekeren dat de projectplannen met kennis van zaken kunnen opgesteld worden door de project managers.
2. Advies
Zorgt dat de Business Requirements begrepen worden, vanuit functioneel en technisch standpunt, ze kritisch evalueren en controleren Teneinde alternatieven voor betere oplossingen te kunnen voorstellen en het management toe te laten de beslissingen te nemen.
3. Applicaties
De functie waakt en analyseert de functionering (functionaliteit, performantie, veiligheid, …) van applicaties aan de hand van de vereisten Teneinde potentiële functionele aanpassingen en/of verbeteringen aan de systemen te identificeren.
Voorbeeld van activiteiten ‐ Organiseert reviews met klanten ‐ Realisatie van functionele analyses
4. Aanpassingen en verbeteringen
De functie identificeert noden van gebruikers en ontvangt aanvragen betreffende applicaties of functionaliteiten, vertaalt ze in functionele design voor de ontwikkeling van nieuwe of de aanpassing van bestaande applicaties/ functionaliteiten, Hij zorgt voor de nodige afstemming met de verschillende stakeholders. Teneinde ervoor te zorgen dat P&V beschikt over efficiënte applicaties die beantwoorden aan de business noden.
5. Implementatie
De functie neemt deel aan IT projecten (of helpt project plan en stappen te identificeren en te becijferen, werkzaamheden in te schatten) door applicaties aan te passen, voor te bereiden en te testen. Teneinde een operationele applicatie ter beschikking te stellen aan de aanvrager of project manager.
Voorbeeld van activiteiten: ‐ Samenstelling van de functionele en technische vereisten van de systemen van lastenboeken voor externe partijen (Request For Information, Request For Proposal). ‐ Deelnemen aan het definiëren, becijferen en controleren van de scope van het project. ‐ Transitieplan opstellen.
6. Projectopvolging
De functies bewaakt de vooropgestelde planning, voert zelf uit en, indien nodig, zorgt voor de kwaliteitscontrole van werkzaamheden van collega’s binnen zijn vakdomein. Teneinde bij te dragen aan het succes van het project met een eindverantwoordelijkheid voor de oplossing in zijn vakdomein.
7. Testen
De functie identificeert de test criteria die relevant zijn, bedenkt testen en deelt ze mee aan de aanvrager, Test Coördinator, Delivery master of project manager. Teneinde na te gaan of de ontwikkelde toepassing tegemoetkomt aan de aanvankelijk geformuleerde behoeften en aan de kwaliteitseisen en of ze kan worden geïmplementeerd.
8. User support
Zorgt voor de nodige gebruikersondersteuning (dmv trainingen, documentatie,…), registreert gebruikersvragen rond het dagdagelijkse verbruik van de applicaties Teneinde bij te dragen tot een correct gebruik van de applicaties door de gebruikers.

Technical skills

Taal
• Moedertaal NL of FR
• Goede kennis van de andere landstaal (must)
• Goede kennis van EN

Must have
• Niveau Master informatica of gelijkwaardig door ervaring in een gelijkaardige functie + 10 jaar ervaring
• Communicatie skills (klantgericht, management, …)
• Coaching skills (projectteam…,)
• Ervaring met een model georiënteerde aanpak (UML, Data modellering, procesmodellering).

Nice to have
• Ervaring met PRINCE2
• Ervaring met SCRUM / Agile principes
• Ervaring met Jira
• Ervaring met Enterprise Architect
• Ervaring in verzekeringssector
• Ervaring met digitalisering van input en output stromen
-Ervaring met Alfresco
-Ervaring met Isis Papyrus
-Ervaring met Cypress
-Ervaring met Captiva

Contact name
David Van Hooydonck
Contact email

Apply for this job!

One file only.
256 MB limit.
Allowed types: txt rtf pdf doc docx.

* required

Apply formulier Sharpspring