R16129

Data Analyst

Mechelen
Category
Analysis
Description

Jij bent de data-analist ter ondersteuning van de verdere ontwikkeling & uitbouw van data analyse- en rapportering binnen het team marktanalyse op basis van diverse databronnen. Dit omvat zowel de beleidsrapportering mbt reizigers & ontvangsten maar ook ad hoc analyses ter onderbouwing van de verkoops- en productstrategie. Toekomstgericht breiden deze analyses zich uit tot alle types interacties met (potentiële) klanten.
Voor deze rol zien wij op zoek naar een sterk profiel met zowel een sterke Business + Data achtergrond. Wij zijn niet op zoek naar een Data Scientist.

Jij bent de data-analist ter ondersteuning & training van het team marktanalyse bij de verdere uitbouw daarvan tot expertisecentrum voor beheersinformatie en analyse- en rapporteringstechnieken op basis van (big) data.
De toename van het aantal & soort beschikbare databronnen vergen nieuwe, meer gespecialiseerde analysetechnieken. Daarnaast ontstaat er een nood aan een meer dynamische rapportering, die vanuit de onderliggende databases opgebouwd wordt.
Het team werkt hiervoor samen met het team met BI specialisten, die het datawarehouse (binnen Cognos) van de klant beheren en rapporteringstools aanreiken.
Om flexibeler/meer op maat van de interne klant te kunnen werken, is het de bedoeling deze competenties ook binnen het team marktanalyse uit te bouwen, zodat ad hoc rapportering ook op basis van het onderliggende dataplatform kan gebeuren en op die manier complementair kan worden aan de bestaande vormen van (beleids)rapportering, die hierop moeten aansluiten.
Op dit moment bouwt de klant een nieuw dataplatform met alle klant-databronnen. Het nieuwe platform is een AI platform dat toelaat data te gebruiken zowel voor marketinganalyse maar ook voor het genereren van predictieve inzichten & aanbevelingen op klant-en segmentniveau bv via predictieve modellen.

Technical skills

Technische context
- Uitbreiding & optimalisering bestaande rapportering binnen DWH/Cognos omgeving
- Data-exploratie, -analyse en interpretatie op diverse databronnen binnen Azure omgeving
- Uitwerken/opzetten van nieuwe rapportering obv de nieuwe (big) databronnen cfr nieuwe dataplatform dat wordt uitgebouwd
- On the job training/opleiding voor uitbreiding van de analysecompetenties binnen bestaand team m.n.
o Doorgedreven opleiding Cognos
o Analyse/exploratietechnieken op onderliggende dataplatformen, waarvoor geen (standaard) Cognos rapportering opgezet wordt

Dit betekent voor ons:
• Sterke Kennis van DWH/Cognos
• Kennis van Python & Jupyter Notebooks
• Kennis van Dashboarding tools zoals Power BI.
• Ervaring met/achtergrond mbt geo-visualisatiemogelijkheden en tools zijn een sterke plus
• Ervaring in een Business Analisten rol; i.e. het vertalen van Business noden in analyses, het proactief analyseren van Business vraagstukken, etc.
• Sterke focus op kennisoverdracht adhv on-the-job training
• Communicatieve en sterke analytische vaardigheden
• Link/voeling met de business i.c. mobiliteit

Contact name
David Van Hooydonck
Contact email

Apply for this job!

One file only.
256 MB limit.
Allowed types: txt rtf pdf doc docx.

* required

Apply formulier Sharpspring