R16385

Coach solution business architect senior

Halle
Category
Analysis
Description

Als onderdeel van het strategische plan liep er vorig jaar een project om solution business architectuur binnen onze organisatie te introduceren. Vanuit operationele context verhogen we nu het vakmanschap en de schaling van business architectuur.

Responsibilities

Opdracht

• Je bouwt mee aan het opzetten van een structuur om business architectuur een plaats te geven binnen onze organisatie
o Ondersteunen bij het opzetten van de steer & govern
o Ondersteunen bij het uitbouwen van een key user community
o Ondersteunen bij het verder embedden van business architectuur in de processen

• Als coach business architectuur ben je verantwoordelijk voor
o het coachen en laten groeien van medewerkers zodat zij in staat zijn zelfstandig het architecturaal kader rond een business oplossing op te zetten. Dit kader bevat volgende dimensies : business services, processen, informatie en organisatie alsook de relatie tussen deze elementen.
o opstellen van een een voortgangsrapport waarin je de evolutie van de verschillende coachingstrajecten bijhoudt. Dit opdat ten allen tijde duidelijk is wie waar staat in zijn traject.
o Escalatie wanneer je coachee zijn rol niet ten volle kan opnemen (omwille van context, competenties, etc). Alsook te adviseren en ondersteunen bij keuze en uitvoering van de acties die genomen dienen te worden zodat de coachee zijn rol kan opnemen.
o Het zorgen dat, samen met de coachee, de methodieken en technieken die rond business architectuur zijn uitgewerkt, aangepast en/of uitgediept worden op basis van de praktijkervaringen. Dit door niet enkel te zorgen dat de juiste documenten worden aangepast, maar ook dat alle stakeholders op maat meegenomen zijn in de wijzigingen.
o Het pro-actief verlenen van advies rond de positionering en verandering bij het introduceren van business architectuur in de organisatie.

Rapportering
• Tijdens je opdracht rapporteer je minstens maandelijks over je activiteiten naar:
o de team manager die in lijn verantwoordelijk is voor de consultant (naar uitvoering van de opdracht)
o de subject matter responsible (naar inhoud van de opdracht)
o de stuurgroep (naar voortgang van de opdracht)
• In functie van je opdracht dien je ook samen te zitten met andere stakeholders (team manager van de coachee, programma/projectmanagers, divisiemanagers, functieverantwoordelijke, etc).

Technical skills

Taal: NL met goede kennis ENG

Ervaring in technologie/methodologie: Moet expertise én ervaring hebben op vlak van coaching SBA’s & business architectuur

Contact name
David Van Hooydonck
Contact email

Apply for this job!

One file only.
256 MB limit.
Allowed types: txt rtf pdf doc docx.

* required

Apply formulier Sharpspring