R15376

Analist Developer JAVA

Brussel
Category
Development
Description

ICT Programma's maken, testen en implementeren; de kwaliteit, de gebruikersvriendelijkheid en performantie van de geïntegreerde systemen garanderen en een referentie rol spelen in de ontwikkelingsomgeving om kwaliteitsvolle systemen te leveren die beantwoorden aan de gekende en vooraf gedefinieerde standaarden binnen de overeengekomen planning.
Type projecten : Non-Life Business Transformation gerelateerde projecten

Responsibilities

1. Systeemontwikkeling
Programma's schrijven, verbeteren en testen op basis van gedetailleerde analyses; integratie-, regressie- en performantietests uitvoeren om de samenhang en interactie met de andere componenten van de toepassingen te controleren.
2. Technisch ontwerp
De functionele analyse vertalen in een technische analyse om een kader te scheppen waarbinnen het systeem zal worden gerealiseerd en een globale en gedocumenteerde technische analyse opstellen.
3. Acceptatietesten
Het IT-team ondersteunen bij de uitwerking van een acceptatietest omgeving en de gebruikers ondersteunen bij het uitvoeren van die testen; de resultaten hiervan kritisch analyseren en de nodige aanpassingen aanbrengen (of laten aanbrengen).
4. Implementatie
Implementatie en follow-up van de nieuwigheden (programma's, parametrisatie, documentatie, ...), rekening houdend met eventuele interacties met andere domeinen en na akkoord van de business; technische ondersteuning bieden bij de implementatie van belangrijke projecten.

Technical skills

Must have
• A1 of universitaire opleiding informatica of gelijkwaardig door ervaring in een gelijkaardige functie
• Ervaring met opstellen van een technische analyse (bij voorkeur UML)
• Ervaring met ontwikkeling van transactionele web applicaties gebruik makend van Object Oriented Programming, Eclipse (STS), JSP, Javascript, JQuery, XML, HTML/CSS en SQL (of ORM)
• Ervaring met Java/J2EE, Spring MVC en Spring Webflow
• Ervaring met JUnit
• Ervaring met Portal technologie (bv. Liferay)
• Kennis van test methodologie

Nice to have
• Ervaring met CMS (Content Management System) (Alfresco)
• Ervaring met geautomatiseerde testtools (Selenium)
• Ervaring met Jira
• Ervaring met Sonar
• Ervaring met Entreprise Architect
• Ervaring met werken in Scrum ploeg
• Ervaring met testdriven development
• Ervaring in verzekeringssector

Personal skills

Nederlands of Frans, met goede kennis van de andere landstaal. Kennis van het Engels is een must.

Contact name
David Van Hooydonck
Contact email

Apply for this job!

One file only.
256 MB limit.
Allowed types: txt rtf pdf doc docx.

* required