Exploitation analyst

Description

De consultant zal deel uitmaken van het scheduling-team dat uit een 10-tal medewerkers bestaat. Dit team bestaat uit 3 sub-teams waarbij een team zich focust op de batchverwerking van de klant (TWS als planningstool) en de 2 andere  teams werken voornamelijk voor de batchverwerking in Brussel, een team dat Cortex gebruikt als planningstool en het andere team dat TWS gebruikt.
Dagelijks zorgen de teams ervoor dat de online toepassingen beschikbaar zijn voor de eindgebruikers. De nachtverwerking wordt ook door hen opgevolgd en problemen worden door de teamleden opgelost, indien nodig worden ze geëscaleerd naar de dienst ontwikkeling. Samen met de ontwikkelaars en de solution architecten bepaal je welke de beste manier is om de nieuwe applicaties op te bouwen. Daarbij hou je rekening met het gebruik van allerlei resources.

Bijdragen tot het ontwikkelen, het implementeren, het beheren en het optimaliseren van de batchomgevingen en meewerken aan acceptatiedossiers en projecten teneinde de normale productie en de data ter beschikking te stellen binnen de afgesproken SLA’s.

Responsibilities

1 : Opmaken en beheren van de planning

Opmaken en beheren van de middellange- en langetermijnplanning in functie van de vragen uit de organisatie en de wettelijke verplichtingen, waarbij toch ruimte is voor wijzigingen in de planning.

2 : Oplossen van operationele en structurele problemen

Oplossen van operationele en structurele problemen met als doel de afgesproken SLA’s te halen om zo een vlotte batchverwerking te vrijwaren.

3 : Andere IT diensten ondersteunen

Ondersteuning geven aan andere IT-diensten met als doel hun werking op het vlak van batchverwerking te faciliteren.

4 : Exploiteren en het onderhoud opnemen van tools

Exploiteren en het onderhoud opnemen van tools zodat diensten en/of gegevens volgens afgesproken SLA ter beschikking worden gesteld van de eindgebruiker.

5 : Deelnemen aan projecten

Deelnemen aan projecten zodat de noden van het domein Operations opgenomen worden en de nodige input voor de betrokken partijen geleverd wordt.

6 : Meewerken aan acceptatiedossiers

Meewerken aan acceptatiedossiers van nieuwe en/of aangepaste applicatieontwikkelingen door technische oplossingen aan te brengen met als doel de afgesproken performantielevels te bereiken.

7 : Opstellen en ontwikkelen van procedures

Opstellen en ontwikkelen van procedures gebaseerd op bestaande exploitatietools en systemen teneinde interventies te beperken en acties te automatiseren in functie van een efficiënter beheer van de Mainframe omgeving. Ontwikkelen en optimaliseren van procedures en standaarden zodat een gestructureerd en kostenefficiënt beheer van de batchomgeving kan worden gerealiseerd.

 

8 : Rapportering met betrekking tot de batchverwerking

Rapportering met betrekking tot de batchverwerking in functie van structurele bijsturing in de productiewerking.

9 : Onderhouden van de documentatie van toegepaste procedures

Onderhouden van de documentatie van toegepaste procedures en exploitatiedossiers om in geval van problemen snel de oorzaken aan te duiden en oplossingen te bieden zodoende dat de afgesproken SLA’s kunnen gegarandeerd worden.

10 : Verzekeren van de beschikbaarheid en de continuïteit van de omgevingen

Verzekeren van de beschikbaarheid en de continuïteit van de omgevingen via een nauwkeurig en dagelijks waaksysteem met als doel de productiegegevens met betrekking tot de gedefinieerde SLA’s te waarborgen.

Skills

 • Kennis van de IBM Mainframe
  • Rexx
  • ISPF
  • CICS
  • TSO
  • VSAM
  • JCL
 • Mainframe Tools
  • TWS scheduling tool
  • OPS
  • DFSORT
  • ICETOOL
 • Database
  • DB2
  • IDMS

APPLY FOR A JOB

ID
BRV26206

You are about to apply for the job "Exploitation analyst".