IT Project manager

Description

Onze klant is op zoek naar een IT Project Manager met ervaring in de publieke sector/overheid

Responsibilities

 

 • zorgt voor de analyse van het ICT-landschap en van de ICT-maturiteit in de verschillende sectoren. Deze analyse is cruciaal om eigenheden en eventuele pijnpunten van alle voorzieningen te detecteren en in kaart te brengen van bij de start.
 • treedt op als vertegenwoordiger en belangenbehartiger van de voorzieningen ten aanzien van de verschillende softwareleveranciers, inzake projectmatige, inhoudelijk-technische aspecten en change-aspecten, en ook juridische-commerciële aspecten.
 • staat in voor de bewustwording van en ondersteuning aan de voorzieningen en hun medewerkers.
 • zorgt voor het in kaart brengen, inclusief de verwachte kostprijs en modaliteiten, van mogelijke ICT – oplossingen
 • staat in voor het faciliteren van de mogelijke opmaak van gezamenlijke bestekken voor de verwerving of realisatie van ICT-oplossingen
 • begeleidt bij de procedures in het kader van de wet op de overheidsopdrachten, en eventuele andere procedures, en ondersteunt in het evalueren en selecteren van voorgestelde ICT – oplossingen.
 • neemt deel aan het expertencomité ter attestering van ICT – oplossingen.
 • Organiseert de begeleiding en ondersteuning van de voorzieningen bij de verwerving of realisatie van de ICT-oplossingen, alsook bij het testen en uitrollen, en in gebruik nemen van de ICT – oplossingen, met het bijhorende change management
 • ondersteunt bij het doorlopen van de procedure COT (Circle of Trust) – verklaring op eer.
 • neemt deel aan overlegmomenten ikv VSB binnen het Agentschap, en waar nodig met andere externe actoren
 • stelt een plan van aanpak met planning (timings) op, voor het behalen van de doelstellingen, binnen de afgesproken timings,
 • staat in voor het beheren van de dagelijkse taken binnen het project (coördinatie en opvolging)
 • ondersteunt bij het doorlopen van de aanvraagprocedure e-health certificaten.
 • staat in voor het detecteren, opvangen en registreren van technische en andere problemen, signaleert, en waar nodig escaleert, en coördineert het aanreiken van oplossingen
 • begeleidt en ondersteunt in eventueel juridische thema’s.
 • zorgt voor het opstellen van handleidingen en procedures.
 • voorziet in de nodige vorming, intervisie en waar nodig thematische workshops.
 • staat in voor ondersteuning (helpdesk).
 • neemt ad-hoc taken op in functie van de noden
 • zorgt, in samenspraak met de coördinator, voor rapportering aan het Agentschap, en waar nodig naar de Stuurgroep en werk/validatiegroepen

Skills

Ervaring als IT Project manager

Ervaring in de publieke sector - overheid

Nederlandstalig

APPLY FOR A JOB

ID
BRV20902

You are about to apply for the job "IT Project manager". Please login or sign up to proceed.

Sign in to apply Refer a freelancer