Business Analist senior - service beheer

Description

Voor de opdracht van “Service Beheer” zijn wij op zoek naar iemand die volgende opdrachten kan vervullen:
 • werkt kwalitatief mee aan lastenboeken en aankoop gerelateerde documenten voor ICT.
 • onderhoudt nauwe contacten met het werkveld en bouwt een sterke band uit met interne klanten:

Responsibilities

o analyseert hun behoeften;
o vertaalt de behoeften naar requirements in de lastenboeken;
o analyseert aankoopdossiers;
o evalueert offertes in functies van de behoeftes en requirements;
o ondersteunt de onderhandelingen;
o rapporteert over de resultaten.
 • ondersteunt het besluitvormingsproces bij aankopen

o voorbereiden van aankoopbeslissingen (toelichting, advies, …);
o opvolging aankoopdossiers.
 • ondersteunt het contract- en leveranciersmanagement, aan de hand van volgende activiteiten:

o administratieve ondersteuning;
o financiële opvolging (budgetraming, kostenplaats toewijzing, …).
 • ondersteunt de bestaande aankoopprocessen.
 • Software Asset Management, incl. licentiebeheer, audits,...
 • Kostprijscalculaties opmaken met het oog op de opmaak van reguliere en projectbudgetten, interne doorfacturatie,..

Skills

Aantoonbare ervaring als business analist in een gelijkaardige omgeving - senior 5 jaar
Aantoonbare ervaring met ontwikkeling en optimalisatie van bedrijfsprocessen (BPM)
Aantoonbare ervaring met Stakeholdermanagement
Aantoonbare ervaring in een vergelijkbare bedrijfscontext (aantal gebruikers > 5000)
Taalvereiste: Nederlandstalig op Europees CEFR-niveau C2.
 • Kennis van het proces openbare aanbestedingen/ wetgeving overheidsopdrachten
 • Kennis budgetteringen en rapporteringen
 • Licentiekennis Oracle (ULA/PULA), Microsoft (EA/SPLA), SAP (PSLE), …
 • Kennis Software Asset Management
 • Kennis Office pakket


Kunnen omgaan met vertrouwelijke data en deze op een discrete manier behandelen.
Teamspeler;
communiceert overtuigend naar interne en externe partners en beschikt over onderhandelingsvaardigheden.
Stiptheid/accuraatheid
Flexibiliteit
Zin voor initiatief
Resultaatgedreven
Stressbestendig
Toevoegen certificaten :
 • getuigschrift opleiding in overheidsopdrachten
 • certificaat van Certified Software Asset Manager (CSAM)

APPLY FOR A JOB

ID
BRRO23582

You are about to apply for the job "Business Analist senior - service beheer".