Expert / Adviseur HVAC en Electriciteit

Description

Ter ondersteuning van een twintig tal projectmanagers zoeken we iemand die direct inzetbaar is met minimum tien jaar relevante beroepservaring met het opmaken van bestekken en verifiëren van ontwerpen van inschrijvers van installatietechnieken binnen bouwprojecten in de publieke sector.

Responsibilities

In nauwe samenwerking met de ingenieur uit het team is de expert technieken verantwoordelijk voor:
 1. de projectmatige ondersteuning (hij staat niet in voor het opmaken van de studies zelf, maar wel voor het vastleggen van de functionele eisen en het aansturen van het extern studieteam)
 2. ondersteuning van het beleidsinstrument naar de installatietechnieken toe, door input te geven om het bestaande kwaliteitshandboek technieken op een hoger niveau te tillen vanuit zijn ervaring en in overleg met de medewerkers van het team kennis.

Taken (niet limitatief):

- Klassieke projecten:

 • Screening van de studie hvac en elektriciteit Voorontwerp en Aanbestedingsdossier

- DB projecten:

 • in kaart brengen nutsvoorzieningen op het domein
 • opmaak projectspecifiek prestatiebestek technieken (HVAC en elektriciteit)
 • nazicht onderdeel technieken van ingediende offertes en schriftelijk advies hierover
 • ondersteuning tijdens uitvoeringsfase : ontwerpvergadering over technieken en de nodige controles op de werf
 • controle technieken bij voorlopige oplevering

- Ad hoc

 • Ondersteunen van de projectmanager bij problemen rond HVAC
 • Ondersteuning van de projectmanager bij project specifieke technische onderdelen prestatiebestek
 • Bij afwijkingen van de offerte met betrekking tot HVAC en elektriciteit, screening van het voorstel van de aannemer/bouwteam

Skills

 • Je hebt een masterdiploma in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur) bij voorkeur elektromechanica en/of elektriciteit
 • Ter ondersteuning van een twintig tal projectmanagers zoeken we iemand die direct inzetbaar is met minimum tien jaar relevante beroepservaring met het opmaken van bestekken en verifiëren van ontwerpen van inschrijvers van installatietechnieken binnen bouwprojecten in de publieke sector.
 • Je hebt praktische en theoretische kennis van:
  • Technieken in publieke gebouwen (HVAC, sanitair, elektriciteit, IT, …)
  • Relevante regelgeving in de bouwsector van installatietechnieken
  • Europese economische en sociale richtlijnen
  • CODEX
 • Pluspunt: praktische kennis van de wetgeving overheidsopdrachten

Extra information

De technieken in een nieuwbouw/verbouwing (HVAC, elektriciteit en sanitair) vormen een belangrijk onderdeel op het vlak van kwaliteit en kostprijs tijdens het bouwproces en het onderhoud en gebruik achteraf. Het is belangrijk het extern studieteam goed te kunnen aansturen om hierin de gewenste vereisten te bereiken. Dit vereist specialisaties die momenteel onvoldoende aanwezig zijn binnen het team projectmanagement.

We bouwen meer en meer volgens de formule DB (design built), waar belangrijke beslissingen reeds gemaakt worden vooraleer een studiebureau technieken bij het project is betrokken. We denken aan de opmaak van een prestatiebestek en de keuze van de juiste offerte. Daarin is ondersteuning van een expert technieken onontbeerlijk om de juiste keuze te maken. Maar ook als er voor een specifiek project een extern studiebureau technieken binnen het bouwteam voorzien is die de studie technieken opmaakt, blijft het aansturen (visie, eisen, keuzes, noden, …) gezien de complexiteit noodzakelijk.
Intern hebben we een ingenieur HVAC die in staat voor de opmaak van de visie rond HVAC en elektriciteit in nieuwbouw projecten en deze vertaald heeft in een kwaliteitshandboek en een standaardprestatiebestek.

APPLY FOR A JOB

ID
BRRO21650

You are about to apply for the job "Expert / Adviseur HVAC en Electriciteit".