Project Manager Bouw (Retail)

Description

Als project manager sta je in voor het 'end to end' beheren, coördineren en opvolgen van projecten (studie en realisatie) ter ondersteuning van de bank agent (huurder of eigenaar) binnen het ganse kantorennet.

Responsibilities

 
 • Realiseren van creatieve haalbaarheidsstudies en voorontwerpen (volgens de concepten), in de vastgelegde  termijnen, inclusief hun budgettaire raming, conform de vermelde voorwaarden en vereisten.
 • ‘end to end’ verantwoordelijk zijn voor het  vlekkeloos uitvoeren van de projecten, in overeenstemming met de lopende normen en standaarden
 • Deze projecten tijdig, binnen budget en met de overeengekomen kwaliteit opleveren
 • Op projectniveau de voornaamste gesprekspartner zijn naar de externe bouwpartners toe, wanneer nodig deze challengen en bijsturen wat betreft de bouwloten onder beheer van de bank.
 • De correcte toewijzing van kosten opvolgen tussen de bank en de bank agent. De kosten optimaliseren in functie van de behoeftes en meerwaarde van de bank
 • De commerciële relatie beheren tussen Facility en de bank agent. Juist evenwicht houden tussen de vragen van de Business, de visie van de Bank en Facility en de verschillende beperkingen (budgettair, technisch, …). De klant sensibiliseren m.b.t. budgettaire impacts.
 • i.s.m. het Expertise Center deelnemen aan de ontwikkeling en correcte toepassing van normen en richtlijnen met betrekking tot verschillende bankaspecten, onroerend goed en veiligheid
 • Aansturen van de noodzakelijke CAD en operationele technische competenties (bouw, HVAC, elektriciteit en cabling) i.s.m. het Expertise Center en Space Management, Study & Drawing.
 • Je beschouwt het als je prioriteit dat, ism document management, de gebouwendocumentatie na aanpassingswerken correct wordt bijgewerkt.
 • De informatie gestructureerd verspreiden, gebruikmakend van de correcte kanalen. Focussen op goed onderbouwde relaties met je collega’s uit de regio’s en alle andere stakeholders binnen Facility, de bank en experten.

Skills

 • Architect (of equivalent) met een algemene kennis van de verschillende bouw disciplines
 • Is in staat om technisch hoogopgeleide medewerkers aan te sturen
 • Is resultaatgericht met bijzondere aandacht voor kwaliteit en zoekt constant naar verbetering
 • Is creatief, heeft goed ruimtelijk inzicht en ervaring in projectmanagement ‘bouw’
 • Kan goed luisteren en begrijpt de business behoeften, is klantgericht
 • Kan challengen op een constructieve manier, bevordert de samenwerking en maakt gebruik van zijn/-haar netwerk
 • Is zich bewust  van de risico’s inzake continuïteit en houdt rekening met het belang van de klant en de bank
 • Levert op, is analytisch en denkt ‘out of the box’
 • Heeft gevoel van verantwoordelijkheid
 • Is ondernemend, weet wat zelfstandig werken is en durft beslissingen nemen
 • Heeft uitstekende interpersoonlijke communicatie- en onderhandeling skills

APPLY FOR A JOB

ID
BRR22028

You are about to apply for the job "Project Manager Bouw (Retail)".