Projectmanager Bouw

Description

De projectmanager leidt verschillende bouwprojecten van onderwijsgebouwen, via een klassieke procedure en via design & built. Hierbij staat hij/zij in voor het verdedigen van de belangen de bouwheer teneinde de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen overeenkomstig de vooropgestelde kwaliteit, scope, budget en timing. Een goede opvolging en voldoende rapportering zijn belangrijk. Hij/zij zal hiervoor de aangewezen methodiek, tools en standaarddocumenten gebruiken. 

Mogelijks legt de projectmanager ook het bouwprogramma en programma van eisen vast in de projectdefinitie, rekening houdend met het bouwbeleid en de infrastructuurvisie (innovatief onderwijs, optimalisatie ruimtegebruik, duurzaamheid,…) en in nauwe samenwerking met de scholengroep en de school. Hij/zij neemt hierin een faciliterende rol op en stelt de externe partners (studieteam, aannemer of design built team) aan. Hij maakt hiervoor de nodige (prestatie)bestekken op en volgt de procedure volgens de wetgeving op overheidsopdrachten. Een goede organisatie en aandacht voor administratie is belangrijk in het hele traject.

De toegewezen projecten kunnen in de verschillende fase van de projectlevenscyclus zitten : opmaak projectdefinitie, aanstellen extern studieteam of bouwteam(DB), ontwerpfase, uitvoeringsfase,...tot aan de definitieve oplevering.

 

Responsibilities

De functie situeert zich binnen het team programmamanagement. Het team Programmamanagement heeft als opdracht om vanuit de integraalplannen het bouwprogramma op te maken. Dit bouwprogramma vertalen ze in de bouwplanning van grote infrastructuur werken, onderverdeeld in verschillende portfolio’s. Het team beheert de portfolio’s en realiseert de planning. De projectmanagers vertegenwoordigen de klant als bouwheer in de grote bouwprojecten. De focus ligt hierbij op de opmaak van de projectdefinitie en projectmanagement in nauwe samenwerking met de
scholengroepen en de vertaling van de strategische visie, de input vanuit het integraalplan en de wensen van de stakeholders in een sterke projectdefinitie.

Juridisch kader :

  • Fysische & financiële norm,
  • Wetgeving overheidsopdrachten,
  • Energiezuinig bouwen, EPB regelgeving,
  • Geldende normeringen inzake scholenbouw

Skills

• bij voorkeur Master Architectuur of Bachelor of Master Bouwkunde
• aantoonbare ervaring opmaak projectdefinities
• aantoonbare ervaring projectmanagement A-Z (senior 5 jaar)
• ervaring innovatieve scholenbouw (junior 2 jaar)
• ervaring wetgeving op overheidsopdrachten (medior 3 jaar)
• opleiding projectmanagement (pluspunt)
• aantoonbare ervaring met opmaak van prestatiesbestekken (pluspunt)

Benefits

Salary package
  • een boeiende werkgever met een open, no-nonsense aanpak in volle expansie en toekomstmogelijkheden;
  • een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen zoals een firmawagen;
  • een afwisselende functie met ruimte voor initiatief:
  • de mogelijkheid om deel uit te maken van een consultantteam met technische expertise en waarmee je regelmatig in contact komt;
  • interessante projecten in lijn met je job- en salarisverwachtingen.

APPLY FOR A JOB

ID
BRR20054

You are about to apply for the job "Projectmanager Bouw".