Change Manager

Description

Binnen de divisie CET BE levert de afdeling Centre of excellence ondersteuning aan de business op diverse deeldomeinen zoals het optimaliseren van E2E processen, het verankeren van tools, enz. Deze afdeling heeft versterking nodig en daarom zoeken wij een Business Change Manager

Responsibilities

Je bepaalt samen met Change Manager Product het plan van aanpak voor de uitrol rekening houdende met scope, portfolio, change impact, beschikbare tools;  Je voorziet in de opbouw en verdere uitbouw van een community voor o Het verzamelen en verwerken , bekijken en opvolgen van feedback en ideeën van (eind)gebruikers. o Het begrijpelijk maken van veranderingen voor medewerkers op alle niveaus van de organisatie. o Het vertrouwen op te bouwen door middel van communicatie en feedback. o Het identificeren van issues en communiceren voor een snelle oplossing. o Het faciliteren van strategische communicatie binnen de organisatie. o Het verbinden van de payco en het projectteam.  Je ontwikkelt en voert verandermanagementplannen en -strategieën uit om de acceptatie van de verandering te maximaliseren, alsook veranderingen in processen , technologie en tools;  Je integreert change management activiteiten in het project plan. o Je zorgt voor capteren van noden in communicatie, documentatie, opleiding en ondersteuning. o Je navigeert je blindelings tussen de verschillende (ondersteunende) diensten en garandeert samen met hen een correcte uitwerking en opvolging. o Je voorziet in metingen van de klant- en medewerkerstevredenheid voor, tijdens en na realisatie van changes.  Je verzorgt het stakeholdermanagement en voorziet in terugkoppeling over de stand van zaken op vlak van planning, scope, budget en eventuele issues;  Je hebt oog voor inefficiënte werkwijzen en werkt voorstellen tot optimalisatie uit;

Skills

Je bent een organisator en werkt planmatig en gestructureerd;  Je gaat resultaatsgericht te werk en hebt een hands on mentaliteit;  Je begrijpt hoe mensen door verandering en het veranderingsproces gaan;  Je beschikt over voldoende diplomatische vaardigheden die in onze matrixorganisatie van belang zijn  Je kan over afdelingen heen mensen verbinden en agile samenwerken;  Je bent een communicatieve team player met een gezonde dosis zelfstandigheid;  Je bent een voortrekker en draagt bij tot een sterk imago van BeOne;  Je hebt Affiniteit met payrollverwerking;  Je bent vertrouwd met projectmanagement, tools en fasen van een project levenscyclus;  Je kan E2E processen uitdenken en beschikt over een stevige dosis technischanalytisch vermogen;  Je bent vlot bent in mondelinge en schriftelijke communicatie;  Je hebt vanuit een klantgerichte houding oog voor de behoeften van de klant en lange-termijn oplossingen aanbiedt;  Je bent bij voorkeur tweetalig (Nederlandstalig en Franstalig) en beschikt over een goede kennis van het Engels;

APPLY FOR A JOB

ID
BRL25335

You are about to apply for the job "Change Manager ".