Application Analyst / Developer Expert

In staat zijn om snel in verschillende systemen te werken en snel te leren. In staat zijn om de vereisten/klant te begrijpen en passende technische oplossingen voor te stellen. In staat zijn om de businessvereisten of aanvaardingscriteria af te stemmen op de bestaande infrastructuur/oplossing, om de beste strategie te bepalen voor de ontwikkeling/implementatie van de software zodat de nieuwe functies, nieuwe producten en bug fixes kunnen worden geleverd. Beschikken over kennis van verschillende full stack softwareprincipes, standaarden, beste prakijken, verschillende technologieën, frameworks en vereiste programmeertalen. In staat zijn om dankzij een goed tijdbeheer met strakke deadlines te werken. Beschikken over ervaring in het coderen van efficiënte, code-oriented, modulaire oplossingen van hoge kwaliteit. In staat zijn om in een team en individueel oplossingen uit te werken. In staat zijn om de algemene architectuur in beeld te houden, om de uitlijning en efficiëntie tussen verschillende tribes/squads te bevorderen. Kunnen functioneren in een doorlopend evoluerende/agile organisatie en technologische omgeving

Interpreteren van productspecificaties, met de ontwikkeling van gepaste oplossingen en met de klantervaring in gedachten. Ontwikkelen, onderhouden, monitoren en testen van de softwarecomponenten. Challengen van de stakeholders om de functionele vereisten scherp te stellen en ze te kunnen vertalen in technische concepten, maquettes, wireframes en Proof of Concepts (POC). Testen van de geleverde code en/of oplossing en identificeren van mogelijkheden voor geautomatiseerd testen. Monitoren van de geleverde oplossingen, organiseren van de vereiste end-to-end acties om ze aan te passen/te corrigeren; escaleren naar het gepaste niveau als dat nodig is. Bijdragen aan verbeteringsprocessen, proactief en op basis van de eigen expertise, de feedback van stakeholders en de beste praktijken. Leveren van gepaste documentatie en richtlijnen voor de code; aanpassen van de code repository zodat ze herbruikbaar en gemakkelijk interpreteerbaar is. Volgen en coördineren van gerapporteerde bugs en serviceverzoeken.

Op regelmatige basis contacten hebben met stakeholders, zowel intern (organisatie van de klant) als extern (klanten, leveranciers). Nauw samenwerken met andere teamleden en stakeholders om de vereisten en het ‘waarom’ te analyseren en te begrijpen, om de beste oplossing te leveren, bij te blijven met de recente technologische ontwikkelingen, innovatie en een uitstekende klantervaring te bevorderen en een snelle feedback te verzekeren. Beschikken over sterke communicatievaardigheden om effectief en beknopt met alle niveaus te communiceren. In staat zijn om technische/functionele informatie te communiceren, zowel mondeling en als schriftelijk, op het niveau van de verschillende stakeholders. Functioneren als lid van een team, in constante samenwerking en interactie met andere stakeholders. Ondersteunen van collega’s om een expertiseniveau te bereiken. Leveren van onderricht/opleiding aan externe peers in verband met de geïmplementeerde oplossing, indien van toepassing. Blijk geven van vasthoudendheid en creativiteit.
 

Cultural Fit’.

Waarden:

  1. Zeggen waar het op staat

  2. Je passie is aanstekelijk

  3. We werken beter samen

  4. We zijn hecht

  5. We zetten zaken in beweging

Noodzakelijke vaardigheden:

1. Leervermogen
2. Weerbaarheid
3. ‘Can do’ mentaliteit

Wat is noodzakelijk om succesvol te zijn in deze functie: Vermeld de minimale vereiste ervaring en competenties bij start in deze functie.

Minimale vereisten die noodzakelijk zijn bij de start in deze functie:

Bachelor of Master (in de computerwetenschappen of een soortgelijke richting) of equivalent door ervaring. Ten minste 1-3 jaar ervaring.
ENG, NL/FR is een troef.
Heeft een passie voor softwareontwikkeling en probleemoplossend denken.

Vlot leervermogen.
Vaardigheden in debugging en testing.
Is een teamspeler, kan autonoom werken en weet zich snel aan te passen aan een doorlopend veranderende realiteit. Basiskennis van ‘GIT version control’.

‘Nice to have’ - vaardigheden die ontwikkeld worden in de eerste maanden van deze functie:

Ervaring in de telecomsector.
Noties van/ervaring met diverse programmeertalen.

§  Minimal 5 years of relevant experience

§  Good knowledge of VB.NET and C#.NET

§  Good knowledge of Angular, HTML5, CSS3, Javascript, JQuery and Bootstrap

§  Good knowledge van WEB API, REST en JSON

§  Good knowledge of Microsoft SQL Server

§  Experience with responsive design

§  Experience with Windows Forms, ASP.Net en KnockoutJS

§  Experience with met Azure DevOps

§  Experience with GIT

§  Pro-active

APPLY FOR A JOB

1818

You are about to apply for the job "Application Analyst / Developer Expert".

Job specifications

ID
1818
Duration
3 months + extension
Location
Mechelen
Type
Freelance
Yves De Vocht